Silvia Villar A Casa Colorida

Silvia Villar

Activista, xestora e investigadora no ámbito socio­cultural. É licenciada en Belas Artes e ten cursado o Master en Gestión del Patrimonio Histórico y  Cultural­ na Universidadd Complutense de Madrid, donde é actualmente doutoranda.

Coordina o Centro Social Autoxestionado Casa Colorida e a Cooperativa de Cultura Libre GZImaxinaria. Segue a desenvolver labores de coordinación do C.S.A. La Tabacalera de Lavapiés en Madrid, do cal formou parte como programadora e coordinadora ata o ano 2014.

Presta servicios como investigadora no Instituto Interuniversitario para la  Comunicación Cultural na Universidad Carlos III­ de Madrid e é coordinadora do encontro anual de cultura libre Feira Imaxinaria.

AS MIÑAS INTERVENCIÓNS

Ecomuseo

Transmisión interxeneracional do patrimonio rural a través das TIC

MÁIS INFO